Wat doet SponsorMaps?

Onder andere onderstaande bedrijven hebben afgelopen jaren gebruikt gemaakt van de kennis en database van SponsorMaps:

ABN AMRO
Mulier Instituut
Eredivisie CV
Marketing Zaanstreek
Jupiler
Live Nation/Mojo Concerts
SE Consultancy
Ubachs/Full Contact
Univé Verzekeringen
Van Dooren Advies
Fonds Gehandicaptensport
MIsportscompany
Kumpany
House of Sports
Triple Double
Hendrik Beerda Consultancy
ING Nederland

Wat doet SponsorMaps voor sponsors?

SponsorMaps geeft (potentiële) sponsors inzicht in de sponsormarkt in de Benelux en geeft op basis daarvan advies. Dat kan via benchmarking tot het in kaart brengen van wat sponsors en/of concurrenten doen op het gebied van sponsoring en het aangeven van de beste properties voor de sponsor.

De informatie kan variëren van een quickscan tot een gedetailleerde analyse.

SponsorMaps baseert zijn onderzoek en advies op een database met de gegevens van meer dan 1000 sponsors en een uitgebreid archief van deals, bedragen en doelstellingen van sponsors.

Sponsors gebruiken SponsorMaps voor:
* Het vinden van nieuwe en de juiste properties
* Onderbouwen van de sponsorstrategie
* Verantwoorden van sponsorbudgetten
* Nieuwe sponsormogelijkheden ontdekken
* Heroverwegen van het sponsorportfolio
* Inzicht krijgen in het sponsorbeleid van concurrenten

Wat doet SponsorMaps voor sponsorzoekers?

SponsorMaps geeft sponsorzoekers en rechtenhouders inzicht in de sponsormarkt in de Benelux en geeft op basis daarvan advies. Dat kan via benchmarking tot het in kaart brengen van wat sponsors doen op het gebied van sponsoring en op welke specifieke terreinen, en laten zien waar sponsors behoefte aan hebben en wat ze betalen. Op die manier kunnen sponsorzoekers op een meer effectieve wijze sponsors vinden en aan zich binden.

De informatie kan variëren van een quickscan tot een gedetailleerde analyse.

SponsorMaps baseert zijn onderzoek en advies op een database met de gegevens van meer dan 1000 sponsors en een uitgebreid archief van deals, bedragen en doelstellingen van sponsors.

Sponsorzoekers gebruiken SponsorMaps voor:
* Het vinden van nieuwe en de juiste sponsors
* Onderbouwen van de sponsorfindingstrategie
* Verantwoorden van te vragen sponsorbijdragen
* Laten zien welke bedrijven wat sponsoren en wat ze betalen
* Inzicht krijgen in het sponsorbeleid van sponsors

Wat doet SponsorMaps voor bureaus

SponsorMaps geeft bureaus inzicht in de sponsormarkt in de Benelux en geeft op basis daarvan advies. Dat kan via benchmarking tot het in kaart brengen van wat sponsors en/of concurrenten doen op het gebied van sponsoring en het aangeven van de beste properties voor de sponsor. Of welke properties voorhanden zijn en het meest geschikt zijn in relatie tot de doelstellingen van de sponsor en passen binnen het budget van de sponsor.

De informatie kan variëren van een quickscan tot een gedetailleerde analyse.

SponsorMaps baseert zijn onderzoek en advies op een database met de gegevens van meer dan 1000 sponsors en een uitgebreid archief van deals, bedragen en doelstellingen van sponsors.

Sponsoradviesbureaus gebruiken SponsorMaps voor:
* Onderbouwen van het sponsoradvies aan een klant
* In kaart brengen welke sponsors wat betalen en waarvoor
* Benchmarken en monitoren van de behoefte van sponsors en sponsorzoekers
* Aangeven van trends
* In kaart brengen van de beste properties

CONTACT