‘Vertrouwen in welzijn sponsoringindustrie’

02 mei 2020

Er is ondanks de corona-pandemie vertrouwen in het lange termijn welzijn van de sponsoringindustrie. Dat blijkt uit de European Sponsorship Association’s Sponsorship Sentiment Tracker onder 150 beslissers in de sponsoringindustrie.

De ESA Sponsorship Sentiment Tracker is een nieuwe, doorlopende survey over de gezondheid en het vertrouwen onder organisaties in Europa die actief zijn op het gebied van sponsoring. Meer dan 150 beleidsbepalers op het gebied van sponsoring hebben deelgenomen aan de survey. In de komende periode zullen regelmatig updates worden gepubliceerd over de sponsoringindustrie en de impact van COVID-19.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de sponsors hun benadering van de sponsorships gedurende de lockdown wel aanpassen, maar dat ze sponsorcontracten in de toekomst zullen blijven eerbiedigen.
De ondervraagden zijn wel onzeker over de huidige algemene status van sponsoring als gevolg van de COVID-19 pandemie, met een gemiddelde score op vertrouwen van 5,5 op 10. Merken zijn over het algemeen positiever dan rechtenhouders.
Het betrekkelijke vertrouwen dat sponsors laten zien is op zich goed nieuws voor de industrie, zegt ESA. Met evenementen die afgelast of uitgesteld zijn en sponsorrechten die onder druk staan, nemen merken een positieve en pragmatische houding in. Iets minder dan driekwart van de sponsors zegt dat ze kijken naar het verlengen van sponsorcontracten. De helft van de sponsors onderzoekt of ze aanvullende assets nodig hebben om hun sponsordoelen te bereiken.

Dat neemt niet weg dat de gevolgen tot dusver groot zijn, met 43% van de ondervraagde sponsororganisaties die werknemers met verlof naar huis hebben gestuurd. Onder rechtenhouders is dat zelfs tweederde van de werknemers. Bij bedrijven die tijdelijk mensen hebben moeten ontslaan ligt de gemiddelde afname van het personeelsbestand rond 40% tot 50%.
Driekwart van de ondervraagden denkt dat de impact op de lange termijn groot zal zijn en dat door de COVID-19 pandemie evenementen en rechtenhouders definitief zullen verdwijnen. Desondanks denkt maar 30% dat COVID 19 een grote negatieve lange termijn impact zal hebben op sponsoring.
Er is ook een groot vertrouwen dat de sponsoringindustrie zich kan aanpassen aan het veranderende gedrag van consumenten als gevolg van de lockdown. Meer dan de helft van de respondenten verwacht op de lange duur een grotere vraag naar live events, terwijl 70% een grotere consumptie van digitale content voorziet.

ESA voorzitter Andy Westlake zei: “Terwijl we zien dat de Europese sponsorshipindustrie hard wordt geraakt door de pandemie, laten de resultaten van de ESA Sponsorship Sentiment Tracker zien dat er reden is om positief te zijn over de toekomst van onze industrie.”
“Ons onderzoek laat zien dat meer dan 70% van de sponsors van plan is om zijn huidige sponsorcontracten aan te passen of te verlengen. Ik heb een groot vertrouwen dat de sponsors die sport en entertainment zullen blijven ondersteunen, daarvoor op de lange termijn beloond zullen worden. We gaan zeker uitdagingen tegemoet, maar we werken in een industrie die leeft van innovatie. Ik blijf optimistisch dat, wanneer live-events weer terugkomen, onze industrie snel herstelt.”

CONTACT